Prihlásenie

Do kolónky Prihlásenie napíšte členské číslo Alpenverein - OEAV ( napr. 104-987654 ).

Heslo pre prihlásenie je dátum narodenia v tvare RRRRMMDD ( napr. dátum narodenia 12.8.1966 sa uvedie ako 19660812).